W50 Taizhou 2024 Live score, live eredmények

W50 Taizhou live, $50K

Női Egyéni Kemény China W50 Taizhou Eredmény 1 2 3 4 5
??
Középdöntő
Qiang Wang  
Han Shi [6]  
??
Középdöntő
Sohyun Park [1]  
Jia-Jing Lu [3]  
Női Páros Kemény China W50 Taizhou Eredmény 1 2 3 4 5
??
Döntő
Meiling Wang/Xinxin Yao  
I-Hsuan Cho/Yi Tsen Cho [2]  
<