W15 Tabarka 2019 Live score, live eredmények

W15 Tabarka live, $15K

Női Egyéni Salak Tunisia W15 Tabarka Eredmény 1 2 3 4 5
09:00
Döntő
Julieta Estable Julieta Estable podáva 0 0 15
Barbara Gatica [2] 0 1 40
<